Istoric

1.1.Așezarea geografică

Comuna Alțâna este situată în județul Sibiu, în partea centrală a României, în sudul Transilvaniei. Alțâna este localizată la limita sudică a Podișului Târnavelor, din cadrul depresiunii Transilvaniei, în partea inferioară a Văii Hârtibaciului.

Satul se învecinează la nord cu satul Vecerd, la est cu satul Vărd, la vest cu satele Ghijasa de Sus și Ghijasa de Jos, la sud-est cu satul Chirpăr, iar la sud-vest cu satul Nocrich.

Relieful comunei este de tip deluros, fiind așezată în Podișul Hârtibaciului. Valea largă a Hârtibaciului a împărțit podișul întins al Hârtibaciului în cele două părți ale lui, din stânga și din dreapta văii, pe a cărei curs inferior s-a desfășurat viața locuitorilor din comuna Alțâna.

Clima este de tip continental, cu influențe oceanice, caracterizată prin ierni moderate și veri răcoroase.

Prin comuna Alțâna trece râul Hârtibaciu care are o lungime de 89km., străbătând-o în direcția nord-est spre sud-vest. Apele subterane sunt la mică adâncime pe teritoriul  comunei. Aceste ape subterane, în general sărace, se află în partea de vest a satului, pe sediment de argilă. Din cauza ploilor abundente din primăvara anului 1970, s-au produs alunecări de teren, ce au dus la distrugerea părții de N-V a satului numită ”Lângă lac”. Peste 100 de case au fost demolate, iar locuitorii au fost nevoiți să-și mute locuințele în zona de E și de S a satului.

Solurile care domină sunt cele brune de pădure și solul brun de pădure podzolit cu intercalări de soluri negre de fâneață umedă.

Vegetația și fauna întâlnită sunt  specifice zonei de podiș.

În pădure predomină fagul, gorunul, stejar, alunul; vegetație de luncă alcătuită din pâlcuri de copaci de esență albă: salcie, plop, arin sau din plante ierboase: stuful, papura. Animalele întâlnite sunt: lupul, oimul călător, huhurezul mare, șorecarul comun, barza neagră, corbul, familia pițigoilor etc. Totalitatea factorilor fizico-geografici pomeniți se află într-o strânsă interdependență contribuind la individualizarea natural a comunei Alțâna.

Comuna Altina are in componenta sa 3 sate: Altina-resedinta,Ghijasa de Sus (la 17 km  de Altina), Benesti (8km.de Altina).

Prima atestare a localitatii Altina dateaza din anul 1291. In 1483 apar primele docu-mente despre Benesti.In 1488 s-a construit la Altina prima scoala.In 1858 se construieste prima artera rutiera,soseaua ce leaga Agnita cu Fagarasul si care trece prin comuna Altina,Sighisoara, Medias, asanand prin aceste lucrari lacul Altina. In 1907 ASTRA Sibiu infiinteaza aici biblioteca cu 21 de volume.

Toponimia

Numele Alțâna corespunde actualei localități ”Alzen”de pe Rinul Inferior, locul de baștină al coloniștilor aduși pe aceste meleaguri.

Alte variante socotesc că numele Alțâna derivă din”Alză”, întemeietorul așezării, tot german sau de la un vestit meșter ”Aliza”.

O legendă istorică arată că, denumirea ar veni de la primii zece locuitori care s-au așezat pe aceste meleaguri, toți având același rang social; din acest motiv satul a primit numele”Allzehn”, toți zece.

O altă propunere presupune că o delegație de zece bărbați cerând primarului conducător al orașului Hermannstadt, aprobare de a întemeia pe teritoriul de azi al Alțânei o așezare, la întrebarea acestuia câți sunt, aceștia  au răspuns”Alles zehn”, toți suntem zece.

Legendele ne mai spun că aici ar fi existat un oraș, însă fiind prea aproape de Sibiu, nu a supraviețuit; de aici termenul”All-zu-nach”ar însemna prea aproape.

O explicație plauziblă a denumirii localității ar proveni de la traducerea termenului din limba germană Alzen, Alțâna, Alzenau, Valea Arinilor.

În anul 1291, localitatea apare, în documente sub numele de Altin, Oltina, Olchona, Olchna, Alcyna din scaunul Nocrich.